Sign in

EEE | MRE | PSM | SAE | Technical Editor & Writer | Torunlar Energy | Technical Library | Data Science Earth | Mentor of Sabancı Vakfı | huseyinguzel.net

Stoacı Mektubu #22

Makalenin orjinal başlığı, On eradicating envy ve Yazarı: Darius Foroux

Daha disiplinli olma becerinize müdahale eden ve ortadan kaldırmaya odaklanan şeyleri ararsanız ne olur?

Resim: Thao Le Hoang, Makalenin orjinal başlığı, 4 Habits You Should Give Up to Be More Disciplinedve Yazarı: Nick Wignall
  • Odaklan
  • Zorla
  • İrade gücünü artır
  • Güçlü ol
  • Daha disiplinli olmanın en iyi yolu, daha fazlasını değil, daha azını yapmaktır.


Sağlıklı ilişkiler sağlıklı sınırlar koymakla başlar…

Resim: Pressmaster, Makalenin orjinal başlığı, 4 Signs You Have Unhealthy Boundariesve Yazarı: Nick Wignall

Zayıf iletişim genellikle ilişki sorunlarının bir sonucudur, ancak nadiren de olsa nedenidir.


Stoacı Mektubu #21

Makalenin orjinal başlığı, “On the brevity of lifeve Yazarı: Darius Foroux


Stoacı Mektubu #20

Makalenin orjinal başlığı, On being grateful for the little thingsve Yazarı: Darius Foroux


Ofiste yüksek sesle gülmekten korkmayın…

Makalenin orjinal başlığı, The Benefits of Laughing in the Office ve Yazarı: Betty-Ann Heggie


Kömür madencilerini ve çimento üreticilerini unutmayın…

Makalenin orjinal başlığı, Don’t forget about coal miners and cement makers on the way to zero emissions ve Yazarı: Bill Gates


Modern biyoloji biliminin en önemli figürünün yaşamına ve zamanına bir göz atalım, ister misiniz?

Makalenin orjinal başlığı, 13 Little Known Facts about Charles Darwinve Yazarı: Kashyap Vyas


Bunun için davranışsal olay mülakatı tekniğini kullanabilirsiniz…

Makalenin orjinal başlığı, How to Hire for Emotional Intelligence ve Yazarı: Annie McKee


Stoacı Mektubu #19

Makalenin orjinal başlığı, On being your own witnessve Yazarı: Darius Foroux

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store