EEE | MRE | PSM | SAE | Technical Editor & Writer | Torunlar Energy | Technical Library | Data Science Earth | Mentor of Sabancı Vakfı | huseyinguzel.net

Onları taklit edin ve duygusal zekanızın yükselişini izleyin…

Image for post
Image for post
Resim: Samson Katt, Makalenin orjinal başlığı, 8 Traits of Emotionally Intelligent Peopleve Yazarı: Nick Wignall

Direk kendimizde bir sorun olduğu için değil; aslında nasıl çalıştıklarını anlayamadığımız için duygularımızla mücadele ediyoruz.


Yaptığınız her şeyde aklınızı ve mantığınızı nasıl kullanıyorsunuz?

Image for post
Image for post
Resim: Zulmaury Saavedra, Makalenin orjinal başlığı, The Stoics’ 7 Functions of the Clear Mindve Yazarı:
Niklas Göke

Kişisel hijyen uygulamalarının en iyi nedeni, temiz bir vücudun saf bir ruha yol açmasıdır.


Stoacı Mektubu #10

Image for post
Image for post
Makalenin orjinal başlığı, On living a conscious life ve Yazarı: Darius Foroux


Stoacı Mektubu #9

Image for post
Image for post
Makalenin orjinal başlığı, “On the excessive desire for success” ve Yazarı: Darius Foroux


Stoacı Mektubu #8

Image for post
Image for post
Makalenin orjinal başlığı, On preparing for the worst ve Yazarı: Darius Foroux


Stoacı Mektubu #7

Image for post
Image for post
Makalenin orjinal başlığı, “On being gentle in your interactions” ve Yazarı: Darius Foroux


Stoacı Mektubu #6

Image for post
Image for post
Makalenin orjinal başlığı, “On your inner strength” ve Yazarı: Darius Foroux


Stoacı Mektubu #5

Image for post
Image for post
Makalenin orjinal başlığı, On welcoming what happens ve Yazarı: Darius Foroux


Stoacı Mektubu #4

Image for post
Image for post
Makalenin orginal başlığı,On guarding your mindve Yazarı: Darius Foroux


Stoacı Mektubu #3

Image for post
Image for post
Makalenin orjinal başlığı, Stoic Letter 3: On remembering your true self-worthve Yazarı: Darius Foroux

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store